Czytelnia OBTA i FIAL

Niedziela
25 października 2020

.:: Szukaj

.:: Regulamin

Regulamin czytelni OBTA i FIAL

 1. Ze zbiorów czytelni (książki i programy komputerowe) mogą korzystać osoby tylko na miejscu w ramach swej pracy naukowej
 2. Wynoszenie egzemplarzy poza teren OBTA jest surowo zabronione
 3. Kopiowanie programów komputerowych jest surowo zabronione
 4. W przypadku braku miejsca, pierwszeństwo korzystania z księgozbioru w Czytelni posiadają pracownicy naukowi UW
 5. Czytelnicy zobowiązani są do:
  1. pozostawiania wierzchnich okryć, toreb, plecaków o rozmiarach większych niż 20x30 cm poza czytelnią
  2. wpisywania się do książki obecności
  3. pozostawienia dokumentów (legitymacja, dowód osobisty, indeks) u dyżurującego bibliotekarza
  4. zajmowania wyznaczonych przez bibliotekarza miejsc
  5. zgłoszenia wnoszonych książek własnych lub pożyczonych z innych bibliotek
  6. zwrot bibliotekarzowi książek po skończonej pracy
  7. pozostawiania wszelkich napojów oraz posiłków poza czytelnią
 6. Nie wolno instalować żadnego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz bez zgody operatora systemu
 7. Wyniki pracy należy nagrywać na własne dyskietki; pliki pozostawione na twardym dysku mogą zostać skasowane
 8. Sprzęt zainstalowany w pracowni stanowi własność OBTA i FIAL. Prosimy podchodzić do niego ze stosownym szacunkiem celem uniknięcia sytuacji konieczności pokrycia kosztów naprawy
 9. O wszelkich awariach należy niezwłocznie powiadomić bibliotekarza
 10. W czytelni mogą przebywać tylko te osoby, które mają wyznaczone stanowisko pracy
 11. W pracowni obowiązuje całkowity zakaz palenia